Tuesday, November 10, 2009

Υπόμνημα ΟΕΝΓΕ στην Υπουργό Υγείας

Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2009
Α.Π:1602


ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κυρία Υπουργέ

Τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πολλά και χιλιοειπωμένα και συνοψίζονται στην υποχρηματοδότησή του, τις σπατάλες και την αδιαφάνεια, καθώς και στην διοικητική του στελέχωση.
Αυτά όλα έχουν οδηγήσει στις μεγάλες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που δημιουργούν απαράδεκτες συνθήκες εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους σ΄ αυτό με άμεση όμως αντανάκλαση στους προσερχόμενους πολίτες.

Μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες πετύχαμε την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης την 1 – 12- 08 που κυρώθηκε με τον νόμο 3754/09 στις 11 Μαρτίου 2009.

Η Συλλογική αυτή Σύμβαση απαντά θετικά σε ένα μέρος των προβλημάτων που απασχολούσαν τους Νοσοκομειακούς γιατρούς και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελεί την αρχή επίλυσης και των υπολοίπων για τα οποία θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.

Παρ΄ όλα αυτά όμως και παρ΄ ότι έχουν περάσει 7 μήνες από την κύρωση της με νόμο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες που κινδυνεύουν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. Κρίνουμε σκόπιμο λοιπόν να σας ενημερώσουμε γι’ αυτά, ώστε να δρομολογήσετε άμεσα την επίλυσή τους.

 1. Νομοθετήθηκαν 2000 προσλήψεις Νοσοκομειακών Γιατρών για τις οποίες εκδόθηκε Π.Υ.Σ και η κατανομή τους έγινε από κοινή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και της ΟΕΝΓΕ από τον περασμένο Ιούλιο. ΄Εκτοτε δεν έχει γίνει καμιά προκήρυξη και απαιτούμε την άμεση προκήρυξή τους
  Συγκεκριμένα: Από τις 2000 θέσεις οι 300 αφορούν θέσεις Ειδικευομένων και οι 1.700 θέσεις Ειδικευμένων Επιμελητών Β΄. Οι 736 θέσεις από τις 1700 που αντιστοιχούν σε κενές οργανικές θέσεις βρίσκονται με Υπουργική απόφαση στα νοσοκομεία για προκήρυξη από αυτά και ζητάμε να δώσετε εντολή να προκηρυχθούν άμεσα (θα θέλαμε μέσα στην εβδομάδα). Οι υπόλοιπες 964 αφορούν θέσεις που πρέπει να συσταθούν.
  Ζητάμε κατεπείγουσα νομοθετική ρύθμιση που θα εκχωρεί σε σας τη δυνατότητα να τις συστήσετε και να τις προκηρύξετε και την νομοθετική αυτή ρύθμιση την ζητάμε στο πρώτο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης. Επίσης οι 300 θέσεις ειδικευομένων πρέπει άμεσα να σταλούν στο ΚΕΣΥ για γνωμοδότηση.
  Τέλος βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία κρίσεων που καθυστερούν ακόμη και χρόνια. Αυτές οι κρίσεις πρέπει να προχωρήσουν χωρίς άλλες καθυστερήσεις αφού Διοικητές στα Νοσοκομεία υπάρχουν και τα Συμβούλια Κρίσεων μπορούν να συνεδριάσουν με την συμμετοχή τους ή ακόμη και των νομίμων αναπληρωτών τους.
 2. Το κύριο πρόβλημα των εφημεριών όλα αυτά τα χρόνια που δημιουργούσε μονίμως προβλήματα στα περισσότερα νοσοκομεία, ήταν τα μικρότερα κονδύλια από τα πραγματικά αναγκαία.
  Αυτή τη χρονιά έχουν εκταμιευθεί αρχικά τα κονδύλια των εφημεριών για τους 8 πρώτους μήνες τους έτους και απομένει το κονδύλι των 4 τελευταίων μηνών. Από τα αποθεματικά του Υπουργείου Υγείας λείπουν περίπου 60 εκ. € προκειμένου να εξασφαλιστεί το κονδύλι του τελευταίου 4μήνου του έτους και πρέπει να το εξασφαλίσετε άμεσα καθώς ήδη διανύουμε τον 2ο μήνα του τετραμήνου αυτού.
  Επίσης ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα των εφημεριών έχει να κάνει με την απουσία προτύπου εφημέρευσης με σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες και γι΄ αυτό ζητάμε την άμεση σύγκλιση της κοινής Επιτροπής Υπουργείου Υγείας και ΟΕΝΓΕ για να καταλήξει σε αναλυτικό πρότυπο εφημέρευσης, με τεκμηριωμένη πρόταση στελέχωσης που θα στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών των ΜΕΘ – ΜΑΦ, του ΕΚΑΒ, των υποστελεχωμένων τμημάτων , των αυτοτελών ΤΕΠ, των Κέντρων Υγείας και θα δίνει έτσι τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να μην εξαναγκάζονται να πραγματοποιούν περισσότερες από 1 ενεργό εφημερία την εβδομάδα.
  Εξάλλου θα πρέπει να φροντίσετε ώστε να περιληφθούν στον Κρατικό προϋπολογισμό του 2010 όλες οι πιστώσεις για την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε και οργάνωση Π.Φ.Υ.
 3. Η διαδικασία εξέλιξης των Νοσοκομειακών γιατρών για το Β΄ εξάμηνο του 2009 διεκόπη σε πολλά Νοσοκομεία λόγω της προκήρυξης των εκλογών που απαγόρευε τις υπηρεσιακές μεταβολές.
  Η προβλεπόμενη εξέλιξη των Νοσοκομειακών γιατρών μέσα στο σύστημα αποτελεί μείζονα κατάκτηση του κλάδου. Μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης η απαγόρευση εξέλειπε, αλλά η αβεβαιότητα των Διοικήσεων σε συνδυασμό με έγγραφα δικά σας προς αυτές, αναίτια έχει παγώσει τη διαδικασία αυτή και ζητάμε με εγκύκλιο σας να αποκαταστήσετε την τάξη δίνοντας εντολή, στις Διοικήσεις, ανεμπόδιστης συνέχισης της διαδικασίας.
 4. Ένα άλλο σημείο τριβής που ενέχει σοβαρό κίνδυνο παράλυσης της λειτουργίας η και κλείσιμο της εφημερίας πολλών νοσοκομείων είναι η εκκρεμότητα και η εν γένει ασάφεια γύρω από το plafond Αρεοπαγίτη. Ο συνδυασμός της Συλλογικής μας Σύμβασης της 1/12/08 (αρ. 8) και του Νόμου 3754/09 (αρ. 9) καταργεί αυτό το plafond . Παρόλα αυτά όμως η εν γένει γραφειοκρατία σε πάρα πολλές περιπτώσεις αρνείται την υλοποίηση του αυτονόητου. Και δεν φτάνει όμως αυτό, αλλά αυτοί που αρνούνται το γεγονός αυτό, προφασίζονται ότι ως plafond Αρεοπαγίτη λογίζονται οι παλιές αποδοχές του Αρεοπαγίτη (πριν τον 8/2008) και όχι οι νέες τωρινές του αποδοχές. Αυτό πραγματικά αποτελεί μια πρωτοφανή υπέρβαση της λογικής. Το κακό και το περίεργο είναι ότι την άποψη αυτή την υιοθετεί και απόφαση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου τους Κράτους (7/10/09) και ζητάμε να μην την κάνετε αποδεκτή. Πάντως η οριστική και σε Πανελλαδική κλίμακα επίλυση του θέματος πρέπει να γίνει με νομοθετική παρέμβασή σας. Αυτό πρέπει να γίνει σύντομα γιατί οι γιατροί των Νοσοκομείων δεν θα επαρκούν για τις εφημεριακές ανάγκες , αφού δεν αποδεχόμαστε τη λογική να εργαζόμαστε χωρίς να πληρωνόμαστε.
 5. Στους Νοσοκομειακούς γιατρούς των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ παρείχετο επίδομα τροφής 35 € το μήνα. Η δαπάνη αυτή κρίθηκε παράνομη από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους ζητάνε να επιστρέψουν μερικές χιλιάδες € ο καθένας για θέμα που τουλάχιστον δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Ο προηγούμενος Υπουργός μας είχε υποσχεθεί και όντως περιελάμβανε διάταξη με την οποία ρυθμίζετο το θέμα αυτό σε Ν/Σ που ήταν έτοιμο να κατατεθεί στη Βουλή. Η προκήρυξη των εκλογών δεν επέτρεψε την ρύθμιση αυτή και ζητάμε να υιοθετήσετε το αίτημα αυτό και να προχωρήσετε έτσι στην επίλυσή του.

Κυρία Υπουργέ

Από την 16 – 10 - 09 σας ζητήσαμε συνάντηση την οποία δεν έχετε ορίσει ακόμη και επανερχόμενοι ζητάμε να την ορίσετε σύντομα, γιατί το από διμήνου πλέον βάλτωμα των καθημερινών προβλημάτων του συστήματος δημιουργεί περαιτέρω παρενέργειες. Οι αντοχές των Νοσοκομειακών Γιατρών σε πάρα πολλά περιφερειακά Νοσοκομεία έχουν εξαντληθεί.

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

No comments:

Post a Comment