Friday, December 18, 2009

Οι καθαρίστριες αξίζουν περισσότερο από τους τραπεζίτες

Οι καθαριστές νοσοκομείου έχουν μεγαλύτερη αξία από τους τραπεζίτες και οι νταντάδες μεγαλύτερη από τους διαφημιστές. Αυτό υποστηρίζει έρευνα που μελετά την προσφορά του κάθε επαγγέλματος στην κοινωνία, λαμβάνοντας για πρώτη φορά υπόψιν τους παράγοντες «κοινωνία και περιβάλλον».


Σύμφωνα με την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία από το Ινστιτούτο οικονομικής πολιτικής, New Economics Foundation, οι καθαρίστριες και καθαριστές των νοσοκομείων δημιουργούν κοινωνική αξία 10 λιρών για κάθε 1 λίρα που πληρώνονται. Αντίθετα οι τραπεζίτες αποτελούν οχετό για την χώρα λόγω της ζημιάς που έχουν προκαλέσει στην παγκόσμια οικονομία. Συγκεκριμένα καταστρέφουν 7 λίρες της κοινωνικής αξίας για κάθε 1 λίρα που κερδίζουν.


Παράλληλα, τα ανώτερα στελέχη από τον χώρο της διαφήμισης δημιουργούν άγχος στην κοινωνία. Η μελέτη υποστηρίζει ότι είναι υπεύθυνοι για τη δυσαρέσκεια και μιζέρια που δημιουργούν οι διαφημιστικές εκστρατείες και ενθαρρύνουν την υπερκατανάλωση.


Επίσης, οι λογιστές που ασχολούνται με τη φορολογία ζημιώνουν τη χώρα με την εκπόνηση προγραμμάτων για τη μείωση του ποσού των χρημάτων που θα διατεθούν στην κυβέρνηση.
Αντιθέτως, όσοι ασχολούνται με τη φροντίδα παιδιών και την ανακύκλωση φέρνουν μόνο κέρδος και πλούτο στη χώρα.
Όσοι ασχολούνται με την ανακύκλωση, παράγουν 12 λίρες για κάθε μία που πληρώνονται


Το Ίδρυμα χρησιμοποίησε μια νέα μορφή εργασιακής αξιολόγησης ώστε να υπολογισθεί η συνολική συνεισφορά των επαγγελμάτων στην κοινωνία. Σύμφωνα με την έρευνα, που θίγει έτσι τον ευαίσθητο προβληματισμό των εργαζομένων, ο μισθός του κάθε επαγγελματία δεν αναλογεί στην προσφορά του στην κοινωνία και το περιβάλλον.


Η εκπρόσωπος του New Economics Foundation, Eilis Lawlor, δήλωσε: "Τα μισθολογικά επίπεδα, συχνά δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία που δημιουργείται (από κάποιο επάγγελμα). Ως κοινωνία, χρειαζόμαστε μια δομή αμοιβών που ανταμείβει τις θέσεις εργασίας που δημιουργούν τα περισσότερα οφέλη για την κοινωνία και όχι εκείνους που βγάζουν κέρδος σε βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος ".


Η ίδια υποστηρίζει ότι στόχος της έρευνας δεν είναι να στοχεύσει σε άτομα υψηλά αμειβόμενα και δεν υπονοεί ότι οι χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας θα πρέπει να κερδίζουν περισσότερα.
«Αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε είναι βαθύτερο. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει αναλογία ανάμεσα σε αυτό που πληρωνόμαστε και την αξία που δημιουργεί η εργασία στην κοινωνία μας. Βρήκαμε έναν τρόπο να το υπολογίσουμε αυτό", είπε.


Συνολικά έξι διαφορετικές θέσεις εργασίας αναλύθηκαν για να εκτιμηθεί η συνολική αξία τους. Αυτά είναι βασικά πορίσματα της μελέτης:
• Οι τραπεζίτες
"Αντί να παράγουν κέρδος στην κοινωνία, οι τραπεζίτες αμείβονται αδρά επειδή έφεραν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα στο χείλος της κατάρρευσης.


Πληρώνονται μεταξύ 500.000 λίρες και 80 εκατ. λίρες το χρόνο, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν καταστρέψει 7 λίρες για κάθε λίρα που λαμβάνουν».
Οι παιδοκόμοι
"Τόσο για τις οικογένειες όσο και για την κοινωνία η φροντίδα των παιδιών δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική. Παρέχουν μια πολύτιμη υπηρεσία για τις οικογένειες ενώ δίνουν τη δυνατότητα για περαιτέρω κοινωνικά κέρδη, επιτρέποντας στους γονείς να συνεχίσουν να εργάζονται
Για κάθε λίρα που λαμβάνουν, παράγουν 9,50 λίρες σε αξία και παροχές στην κοινωνία".
Οι καθαριστές νοσοκομείων
"Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη λειτουργία των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης. Δεν καθαρίζουν απλώς τα νοσοκομεία και διατηρούν τα πρότυπα υγιεινής, αλλά επίσης συμβάλλουν στην ευρύτερη κατάσταση της υγείας. Για κάθε λίρα που πληρώνονται, δημιουργείται κοινωνική αξία 10 λιρών".
Διαφημιστικά στελέχη
Η βιομηχανία "ενθαρρύνει τα έξοδα και το χρέος. Μπορεί να δημιουργήσει άπληστες και ακόρεστες επιθυμίες, πυροδοτεί αισθήματα δυσαρέσκειας, ανεπάρκειας και άγχους.


Για τον μισθό των 50.000 λιρών μέχρι και 12 εκατ. λιρών, τα κορυφαία στελέχη καταστρέφουν 11 λίρες για κάθε λίρα που λαμβάνουν" .
Οι λογιστές
"Κάθε λίρα που γλιτώνει ένας λογιστής από τους φορολογούμενους, είναι μια λίρα που διαφορετικά θα είχε πάει στο κυβερνητικό ταμείο.


Για ένα μισθό μεταξύ 75.000 λιρών και 200.000 λιρών, οι φορολογικοί λογιστές καταστρέφουν 47 σε αξία, για κάθε λίρα που παράγουν».
Οι εργαζόμενοι στην ανακύκλωση
"Οι εργασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης βοηθούν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.


Για κάθε λίρα της αξίας που δαπανάται για τους μισθούς αυτών των εργαζομένων, 12 λίρες παράγονται για την κοινωνία .

No comments:

Post a Comment