Monday, April 26, 2010

Φαρμακοποιοί: «Όχι στη θεώρηση των συνταγών»


Έντονη είναι η αντίδραση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Εργασίας, σχετικά με τη θεώρηση συνταγών των ασφαλιστικών ταμείων.

Όπως ανακοίνωσε την Δευτέρα ο Σύλλογος, στο νομοσχέδιο για την εργασιακή ασφάλεια προβλέπεται επαναφορά της θεώρησης των συνταγών για φάρμακα.«
Η διαδικασία θεώρησης των συνταγών δοκιμάστηκε κατά το παρελθόν και απέτυχε πλήρως γιατί δεν συνέβαλε στη μείωση των δαπανών και μετεξελίχθηκε σε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΦΣ.

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, «οι ελεγκτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως του δημοσίου (ΟΠΑΔ) είναι ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι και σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο ασφαλισμένων που θα σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές προκειμένου να θεωρήσουν την συνταγή τους».

Ο Σύλλογος αντιδρά και στην υποχρεωτική θεώρηση των συνταγών όταν η αξία τους υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Όπως υποστηρίζουν οι φαρμακοποιοί, «δεν είναι δυνατό να ελέγχεται από πριν η αξία κάθε συνταγής ούτε πόσες συνταγές εκτελούνται κάθε μηνα για τον ίδιο ασφαλισμένο».
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζητά  την απόσυρση της σχετικής παραγράφου και την άμεση έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα ταμεία.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Παρατηρήσεις για τις τροπολογίες του νομοσχεδίου του Υπ. Υγείας
«Εισηγήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»

Οι διατάξεις που αφορούν τις ποινές επί παραβατών φαρμακοποιών είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Κατά την άποψή μας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ 121/2008) είναι επαρκές για την αντιμετώπιση των όποιων παράνομων ή εξωσυμβατικών δραστηριοτήτων φαρμακοποιών. Αυτό το οποίο λείπει,όχι μόνο στον συγκεκριμένο χώρο αλλά σε όλη την κοινωνία, είναι η εφαρμογή των νόμων.
Ο ΠΦΣ έχει εμπράκτως αποδείξει στην μακρόχρονη πορεία του ότι όχι μόνον δεν καλύπτει  επιλήσμονες των υποχρεώσεών τους φαρμακοποιούς, αλλά πρωτοστατεί στην διαδικασία παραδειγματικής τιμωρίας τους και απομάκρυνσής τους απο το σώμα των φαρμακοποιών.
Αυτήν την στάση θα συνεχίσει να έχει και κατά την κρίση των ως άνω τροπολογιών. Σε καμμιά όμως περίπτωση δεν θα δεχτεί στο όνομα της δημιουργίας εντυπώσεων ή της ανεύρεσης εξιλαστηρίων θυμάτων  ή προς εκφοβισμό των υπολοίπων να μεγεθυνθούν μικρές τυπικές παραλήψεις και να ονομαστούν με χαρακτηρισμούς μειωτικούς για τον κλάδο. Σε καμμιά περίπτωση δεν θα ανεχθούμε οι φαρμακοποιοί να αντιμετωπίζονται ως οι εγκληματίες του τόπου  για τους οποίους χρειάζεται ειδικό νομικό οπλοστάσιο.
Στο σημείο αυτό πρεπει να επισημάνουμε ότι ορισμένες παραβάσεις όπως «η ανεύρεση και παράνομη χρήση συνταγολογίων ή βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων» (αρ.2, περ.γ4) δεν είναι δυνατόν να συντελεστούν χωρίς την σύμπραξη του ασφαλισμένου, που προσφέρει προς τούτο το βιβλιάριό του και για τον οποίο δεν περιγράφονται ανάλογες κυρώσεις. Τέλος επισημαίνουμε ότι πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις ανεύρεσης ταινιών γνησιότητας  όταν με τρόπο αξιόπιστο τεκμηριώνεται ότι πρόκειται για ταινίες προχορηγηθέντων (δανεικών) φαρμάκων.


Οσον αφορά στα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 2 των τροπολογιών που αφορούν την υποχρέωση θεώρησης συνταγών (όταν η αξία τους ξεπερνά τα €150 αθροιστικά ανά μήνα) έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:


Α. Η διαδικασία θεώρησης των συνταγών δοκιμάστηκε κατά το παρελθόν, απέτυχε πλήρως, δεν συνέβαλε στην μείωση των δαπανών και μετεξελίχθηκε σε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Ο μόνος ουσιαστικός λόγος επιβολής του είναι η δημιουργία εμποδίων πρόσβασης των ασφαλισμένων στις μονάδες παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εξ αυτού αδυναμία λήψης των προβλεπομένων παροχών.


Β. Οι ελεγκτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως του ΟΠΑΔ είναι ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι και σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατον να ανταποκριθούν σε έναν τεράστιο όγκο ασφαλισμένων που θα σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές προκειμένου να θεωρήσουν την συνταγή τους.


Γ. Η καθιέρωση ορίου €150 αθροιστικά ανά μήνα προφανώς έγινε απο άνθρωπο που δεν έχει στοιχειώδη γνώση ή εμπειρία  αλλά και δεν φρόντισε να πληροφορηθεί τα στοιχειώδη απο την διαδικασία εκτέλεσης μιας συνταγής. Άλλος θα είχε αναρωτηθεί πως είναι δυνατόν ένας φαρμακοποιός να ελέγξει πριν την εκτέλεση μιάς συνταγής το σύνολο και την αξία μιάς εκάστης συνταγής και συνολικά όλων των άλλων συνταγών που ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος εκτέλεσε όλο το μήνα στο ίδιο ή σε άλλα φαρμακεία, στην ίδια ή σε άλλες πόλεις της χώρας; Πως ένας φαρμακοποιός μπορεί να γνωρίζει εάν ο ασφαλισμένος εκτελέσει ή όχι μιά συνταγή που γράφτηκε μεν πρίν απο κάποιες ημέρες ή εβδομάδες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σίγουρα προμηθεύτηκε τα αναγραφόμενα φάρμακα ή ενδεχομένως μέρος αυτών ; Γιατί ευθύνεται και δεν θα αποζημιωθεί ένας φαρμακοποιός που τελευταίος χρονικά στην διάρκεια ενός μηνός συμμετείχε στην κάλυψη του πλαφόν των € 150,όταν σε αυτή την κάλυψη «συνέβαλαν» μερικοί ακόμη συνάδελφοί του που έτυχε να εκτελέσουν συνταγές του ιδίου ασφαλισμένου, ίσως και μεγαλύτερης αξίας, αλλά μερικές ημέρες νωρίτερα ;


Αντιλαμβανόμεθα την λογική της κυβέρνησης και των αρμοδίων υπουργείων με κάθε τρόπο να θεσπίσουν μέτρα που θα μειώσουν την φαρμακευτική δαπάνη , κατεύθυνση προς την οποία και εμείς επιθυμούμε να συμβάλουμε και για αυτό έχουμε υποβάλει απο τις αρχές του χρόνου δέσμη συγκεκριμενων προτάσεων και άμεσα υλοποιήσιμων. Το συγκεκριμένο όμως μέτρο είναι λανθασμένο και ανεφάρμοστο υπο τις παρούσες συνθήκες πλήρους έλλειψης μηχανοργάνωσης σε όλο το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Για το λόγο αυτό προτείνουμε ή την απόσυρση της σχετικής παραγράφου 2 ή τον καθορισμο ημερομηνίας έναρξης ισχύος ταυτόχρονα με την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  η οποία με αυτόματο τρόπο θα υπενθυμίζει ή θα ορίζει την υποχρέωση θεώρησης της συνταγής την στιγμή που ο γιατρός ηλεκτρονικά θα συνταγογραφεί, δηλαδή κατά την έναρξη της διαδικασίας που γίνεται στο ιατρείο.


Το Δ.Σ  του ΠΦΣ

No comments:

Post a Comment