Wednesday, June 23, 2010

Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ 23/6/10

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2010


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

Στα πλαίσια της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας και της γενικευμένης ανατροπής των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών κατακτήσεων όλων των εργαζομένων που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση και τους «τοποτηρητές» της χώρας (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ), ο τομέας της δημόσιας περίθαλψης έχει στοχοποιηθεί ως πεδίο δραστικών «χειρουργικών παρεμβάσεων» και αλλαγών. Η κυβέρνηση, αξιοποιώντας και τον «Καλλικράτη», είναι προφανές πλέον ότι σχεδιάζει μια σοβαρή συρρίκνωση των υπηρεσιών δημόσιας περί­θαλψης με συγχώνευση ή και κατάργηση τμημάτων, κλινικών, Κέντρων Υγεί­ας, νοσοκομείων, προνοιακών ιδρυμάτων, δομών κοινωνικής προστασίας. Ο «εξορθολογισμός», η «μεταρρύθμιση», η υποταγή στα δημοσιονομικά μεγέ­θη του μνημονίου της «τρόικας» και της επιτήρησης του κρατικού προϋπολο­γισμού, τίθενται στην υπηρεσία της κατεδάφισης του ΕΣΥ και του Κοινωνικού Κράτους.
Αυτό φάνηκε καθαρά και στις δύο συναντήσεις που πραγματοποίησε η Εκτε­λεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεί­ας. Η υπουργός Υγείας παρουσίασε τους σχεδιασμούς επί χάρτου που συζή­τησε το Υπουργικό Συμβούλιο στην άτυπη συνεδρίασή του περί «αναβάθμι­σης του ΕΣΥ» και αποκρατικοποιήσεων και κατέληγαν στα εξής απίθανα: -Οι εφημερίες των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας θα αμείβονται με μορφή επιδόματος «μηνιαίας αμοιβής για κάθε ιατρό, για έναν σταθερά προβλεπόμενο αριθμό υποχρεωτικών εφημεριών ανά μήνα». -Οι επιπλέον εφημερίες που θα απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των υποστελεχωμένων Τμημάτων των Νοσοκομείων (κυρίως της Β' και της Γ' ζώνης) θα καλύπτονται από τα έσοδα της Ολοήμερης λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων στα Νοσοκομεία (εάν υπάρχουν έσοδα, εάν λειτουργούν απογευμα­τινά Ε.Ι., εάν πληρώνουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία...)
-Το κονδύλιο χρηματοδότησης των εφημεριών για τα επόμενα έτη της δημο­σιονομικής επιτήρησης θα είναι σταθερό (περί τα 395 εκατ. € ετησίως). -Από τα έσοδα της Ολοήμερης λειτουργίας θα καλύπτονται και οι ανάγκες για Επικουρικό Προσωπικό (γιατρούς, φαρμακοποιούς, τεχνολόγους). -Η ολοκλήρωση της εισαγωγής καθαρά ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων και ουσιαστικά κλειστών σφαιρικών προϋπολογισμών στην λειτουργία των νοσο­κομείων γίνεται όχι μόνον με την αυστηρή οριοθέτηση της σχέσης των νοσο­κομείων με τα ταμεία, αλλά και με την θεσμοθέτηση «συνεργασίας» με ιδιω­τικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ουσιαστικά κατηγοριοποιούνται οι πολίτες σε

ασφαλισμένους ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, ασφαλισμένους ταμεί­ων, και ανασφάλιστους, διευρύνοντας έτσι τις υγειονομικές ανισότητες στη χώρα.

-Η απόπειρα θεσμοθέτησης ρόλου για τις λεγόμενες εθελοντικές οργανώσεις, σηματοδοτεί όχι μόνον την πλήρη απόσυρση του κράτους από τις υποχρεώ­σεις του, αλλά και επιτρέπει την μελλοντική «επινέμηση» του ΕΣΥ από εν πολλοίς κρατικοδίαιτους ιδιωτικούς φορείς, όπως η έως τώρα εμπειρία έχει δείξει.

-Η οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μετατίθεται για το αόρι­στο (μετα - Καλλικρατικό και άρα ιδιωτικοποιημένο) μέλλον. Στην ουσία, το Υπουργείο Υγείας αντί να επιχορηγήσει με πρόσθετο κονδύ­λιο 80 εκατ. ευρώ τα Νοσοκομεία ώστε να εφημερεύουν με ασφάλεια με­ταθέτει την πληρωμή των εφημεριών από τον κρατικό προϋπολογισμό στους ίδιους τους γιατρούς, στα άδεια ασφαλιστικά ταμεία και τελικά στις τσέπες των πολιτών.
Όλες αυτές οι επιλογές, προϊόν μυστικών διαβουλεύσεων με διάφορους «συμβούλους», συνοδεύουν την κυβερνητική επιδρομή στους μισθούς, την κατάργηση του αφορολόγητου του επιδόματος βιβλιοθήκης και της αυτοτε­λούς φορολόγησης των εφημεριών, την κατάργηση των δώρων, τις εφιαλτι­κές αλλαγές στα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας, την καθυστέ­ρηση της πραγματοποίησης των 2000 νέων προσλήψεων γιατρών και ουσια­στικά αφαιρούν και το τελευταίο «φύλλο συκής» από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφηκε την 1-12-2008.
Σήμερα λοιπόν, η βασική αντιπαράθεση των γιατρών του ΕΣΥ πρέπει να εί­ναι με αυτή την «ανθυγιεινή» πολιτική. Οι νοσοκομειακοί γιατροί σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούν τη μετατροπή των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις. Αδιαπραγμάτευτη απαίτηση των νοσοκομειακών γιατρών δεν μπορεί παρά να είναι η πλήρης και χωρίς «εκπτώσεις» αποζημίωση των σημερινών προ­γραμμάτων εφημερίας που διασφαλίζουν ασφαλή σύνθεση όλων των κλινι­κών και τμημάτων την ώρα του επείγοντος περιστατικού, την ώρα δηλαδή που οι πολίτες δεν έχουν άλλη επιλογή από το δημόσιο νοσοκομείο και Κέ­ντρο Υγείας.
Η Κυβέρνηση, επιδιώκοντας να απαξιώσει τελείως και εν τέλει να ιδιωτικο­ποιήσει το ΕΣΥ, οδηγεί στα άκρα την αντιπαράθεσή της με τους νοσοκομει­ακούς γιατρούς που πασχίζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες να κρατήσουν στη ζωή ένα ετοιμόρροπο δημόσιο σύστημα Υγείας που απαξιώνεται καθη­μερινά ευνοώντας τα οργανωμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στο χώρο της Υγείας.
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας προσπαθούν, κυρίως για λόγους πολι­τικού αντιπερισπασμού απέναντι στην κοινωνική κατακραυγή για τα μέτρα, να πείσουν την κοινή γνώμη ότι έχουν ανοίξει μέτωπο με τη διαφθορά, την παραοικονομία και τη σπατάλη στο χώρο του φαρμάκου και των προμηθειών στα δημόσια νοσοκομεία. Το πρόσφατο «εμπάργκο» των προμηθευτών έδειξε πόσο ανοχύρωτο είναι το ΕΣΥ σε καίριους τομείς λειτουργίας και πόσο αναγκαία είναι η ίδρυση κρατικής φαρμακαποθήκης, καθώς και κρατικής προμηθευτικής αλυσίδας που θα ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των Νοσοκο­μείων της χώρας και θα συμπιέζει το κόστος, αποτρέποντας φαινόμενα καρ­τέλ και εκβιασμών.

Το Γ.Σ της ΟΕΝΓΕ θεωρεί ότι η εξαγγελία της κυβέρνησης για «πάρτι των προμηθειών που τέλειωσε» δεν επιτρέπεται να εξελιχθεί για μια ακόμη φο­ρά σε επικοινωνιακό τέχνασμα. Πρέπει να συνοδευτεί με αξιόπιστους μηχα­νισμούς ελέγχου, με διαφανείς και έγκυρες επιστημονικά διαδικασίες κατάρ­τισης της λίστας φαρμάκων και του νοσοκομειακού συνταγολογίου, με ένα νέο σύστημα κωδικοποίησης των υλικών και καθορισμού των προδιαγραφών και της τιμολόγησης τους που θα σπάει το κύκλωμα της υπερτιμολόγησης, της συναλλαγής με τις εταιρείες και της διαφθοράς. Η ΟΕΝΓΕ έχει σταθερό μέτωπο κατά της διαφθοράς και της σπατάλης στα δημόσια νοσοκομεία, όχι μόνο για λόγους εξοικονόμησης πόρων και βιωσιμότητας του ΕΣΥ αλλά και για λόγους ορθής ιατρικής πρακτικής, επαγγελματικής ηθικής και ακεραιότη­τας των γιατρών.

Γι' αυτό το λόγο καταθέτουμε ένα σύνολο πολιτικών προτάσεων για την ορι­στική αντιμετώπιση του προβλήματος των χρεών και της διαφθοράς στο ΕΣΥ:

1.    Με αφετηρία τη θέση ότι η Υγεία αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό, θέτουμε ως πολιτικό στόχο την πλήρη και αποκλειστι­κή ανάπτυξη ενός Δημόσιου, δωρεάν και υψηλής ποιότητας Συστήματος Υγείας, με καθολική πρόσβαση και ισότιμη κάλυψη των υγειονομικών ανα­γκών όλων των πολιτών, εργαζομένων, ανέργων, ανασφάλιστων, μετανα­στών.

2.    Δημόσιος φορέας προμήθειας-αποθήκευσης και διανομής φαρμάκου και υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία . Παρέμβαση και αυστηρός έλεγχος στο κύκλωμα της προκλητής ζήτησης, της υπερτιμολόγησης, της σπατάλης και της συναλλαγής με εταιρείες. Να θεσμοθετηθεί και να σχεδιαστεί Εθνική Φαρμακοβιομηχανία για την παραγωγή βασικών φαρμάκων και υγειονομι­κών υλικών.

3.     Συγκρότηση ανά νοσοκομείο επιτροπών φαρμάκου-υγειονομικού υλικού στη λογική της αυτοδιαχείρισης από συναδέλφους με εγνωσμένο κύρος,εντιμότητα και αποδοχή, για τον προσδιορισμό κριτηρίων ορθολογικής και
επιστημονικά τεκμηριωμένης χρήσης των φαρμάκων, της ιατρικής τεχνολο-
γίας και των διαθέσιμων πόρων.

4.    Δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των για­τρών και των υπόλοιπων υγειονομικών, για να σταματήσει η «δια βίου ε­ξάρτηση» από τις φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες εξοπλισμού.
5.    Κατάργηση όλων των συμβάσεων που ήδη υπάρχουν και εκχωρούν στον ιδιωτικό τομέα  υποστηρικτικές λειτουργίες των δημόσιων νοσοκομείων όπως η σίτιση, η φύλαξη, η καθαριότητα, η συντήρηση τω εγκαταστάσεων, η λογιστική υποστήριξη, η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων κλπ.

6. Εγκατάλειψη του θεσμού των ΣΔΙΤ στην ανέγερση νοσοκομειακών μονά­δων, που όπως έχει αποδείξει η εμπειρία από το Βρετανικό ΝΗ5 αυξάνει το κόστος, υπονομεύει την ποιότητα των υπηρεσιών και ναρκοθετεί το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ.

Όλα τα παραπάνω μέτρα προϋποθέτουν τη στήριξη του ΕΣΥ, την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού στα νοσοκομεία, την πλήρη στελέχωση τους με αξιοκρατικά επιλεγμένο, καλά εκπαιδευμένο και αξιοπρεπώς αμει­βόμενο ανθρώπινο δυναμικό, την ανάπτυξη Δημόσιας ΠΦΥ και φυσικά την προσωπική στάση υπευθυνότητας, επιστημονικής επάρκειας και ηθικής ακεραιότητας των νοσοκομειακών γιατρών και του υπόλοιπου προσωπι­κού.

Εκπροσωπώντας αποκλειστικά και μόνο τους γιατρούς που εργάζονται α­νιδιοτελώς και ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους και όχι αυτούς που εκμεταλλεύονται το ΕΣΥ και τον ασθενή για προσωπικό όφελος, απαιτούμε την πλήρη διαλεύκανση όλων των υποθέσεων που αφορούν διαπλοκή και δωροδοκία νοσοκομειακών γιατρών από εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού. Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ απαιτεί την άμεση θε­σμοθέτηση του πόθεν έσχες για όλους τους γιατρούς και άλλους υπαλλή­λους του ΕΣΥ που κατέχουν θέσεις ευθύνης στο σύστημα και προβληματίζε­ται για την ιδιαίτερα νωθρή αντίδραση των συναρμόδιων υπουργείων στο αί­τημα που υποβάλαμε. Πιθανόν εξυπηρετεί την κυβέρνηση να επικρέμαται επί δικαίων και αδίκων η απειλή της συλλογικής ευθύνης, πράγμα απαράδεκτο για τον κλάδο αλλά και το σύστημα υγείας συνολικά.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνέπειες της κυβερνητικής επιδρομής στο εισόδημα και τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας, την οργή του κλάδου για τον εμπαιγμό των απλήρωτων δε­δουλευμένων εφημεριών, τις ανύπαρκτες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευ­τικού προσωπικού, τις τραγικές επιπτώσεις της έλλειψης κλαδικής συμφωνί­ας προειδοποιεί τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου για τη ΛΕΙ­ΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ που επίκειται στο ΕΣΥ, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν θα επιτρέψουν στη σημερινή συγκυρία της κρί­σης, της φτώχειας και της ανέχειας να επιβαρυνθεί ούτε στο ελάχιστο ο πολί­της για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες περίθαλψης που δικαιούται μέσω της γενικευμένης λειτουργίας ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία. Οι δεκάδες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων σε όλα τα Νοσο­κομεία της χώρας απορρίπτουν κατά τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την απόπειρα ιδιωτικοποίησης της νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω του νομοσχεδίου που παρουσίασε η υπουργός Υγείας και την καλούν να το αποσύρει και να στηρίξει από τον κρατικό προϋπολογισμό τις δαπάνες λει­τουργίας των Νοσοκομείων και Κ.Υ της χώρας.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί θέτουν ως κεντρικό στόχο τη στήριξη και ανα­βάθμιση της δημόσιας περίθαλψης και εντάσσουν τους συνδικαλιστικούς

τους αγώνες στο κοινό μέτωπο όλων των εργαζομένων της χώρας κατά των κυβερνητικών μέτρων, του Προγράμματος Σταθερότητας και του αποικιο­κρατικού «μηχανισμού στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.       Δεν αποδεχόμαστε ως βάση συζήτησης και επιστρέφουμε ως απα­ράδεκτη την πρόταση του Υπουργείου Υγείας για το εφημεριακό κα­θεστώς των νοσοκομείων, η οποία όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει την εκ­κρεμότητα της κλαδικής συμφωνίας, αλλά θα επιδεινώσει δραματικά το πρόβλημα των απλήρωτων εφημεριών και θα ιδιωτικοποιήσει το σύνολο της νοσοκομειακής περίθαλψης. Εμμένουμε στην κατάθεση πλήρων και ασφαλών προγραμμάτων εφημέρευσης, τα οποία θα εκ­καθαρίζονται θα αποπληρώνονται έγκαιρα και στο ακέραιο από κον­δύλια του κρατικού προϋπολογισμού. Κανένας διάλογος με την κυβέρ­νηση και το Υπουργείο Υγείας, έως ότου αποσυρθεί το σχέδιο νόμου που ιδιωτικοποιεί το ΕΣΥ.

2.       Με δεδομένη την προκλητική και απαράδεκτη τακτική του Υπουργείου Υγείας στο θέμα της κλαδικής συμφωνίας, οι νοσοκομειακοί γιατροί δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν συναινούν στη συνέχιση του σημε­ρινού εξοντωτικού και παράνομου εφημεριακού συστήματος και ότι η υπέρβαση του ορίου των 4 εφημεριών γίνεται πλέον χωρίς τη συγκα­τάθεση τους και υπό καθεστώς διοικητικής εντολής. Η ΟΕΝΓΕ καλύ­πτει πλήρως όλες τις Ενώσεις που αποφασίζουν μέσω Γενικών Συνε­λεύσεων την εφαρμογή προγραμμάτων 4 εφημεριών ανά γιατρό ή προγραμμάτων που αντιστοιχούν αποκλειστικά και μόνο στο «εγγυη­μένο» ποσό που προβλέπει η πρόταση του Υπουργείου.

3.       Το Γενικό Συμβούλιο προκηρύσσει 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 29 Ιουνίου, από κοινού με όλους τους εργαζόμενους Δημόσιου και Ιδιωτικού το­μέα εναντίον των εγκληματικών ασφαλιστικών και εργασιακών ρυθ­μίσεων που προωθεί η κυβέρνηση.

4.       Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ θεωρεί ότι η επιβεβλημένη συνδικα­λιστική και πολιτική αντίδραση του κλάδου αυτή την περίοδο είναι μια αγωνιστική κινητοποίηση διαρκείας. Καλεί λοιπόν τις Ενώσεις να υιο­θετήσουν άμεσα στις γενικές συνελεύσεις την πρόταση για πενθήμε­ρες επαναλαμβανόμενες απεργίες με προοπτική διαρκείας πριν την τελική ψήφιση του νόμου με στόχο την απόσυρση του νομοσχεδίου και νομοθετική κατοχύρωση ότι η εφημερία είναι και παραμένει χρό­νος υπερωριακής απασχόλησης και ότι η κυβέρνηση εγγυάται την εκ­καθάριση και έγκαιρη πληρωμή των ασφαλών προγραμμάτων εφημέρευσης που καταρτίζουν τα Επιστημονικά Συμβούλια στη βάση ποιοτι­κού προτύπου εφημέρευσης που οφείλει να εκπονήσει η Κοινή Επι­τροπή ΟΕΝΓΕ- υπουργείου Υγείας. Η Εκτελεστική Γραμματεία εξουσιο­δοτείται να προσδιορίσει την έναρξη των απεργιών ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Παράλληλα, η Ε.Γ δεσμεύεται να συντονίσει τον αγώνα πανελλαδικά και σε περί­πτωση που παρ' όλα αυτά κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή να ορ­γανώσει πανελλαδικό συλλαλητήριο των νοσοκομειακών γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων μπροστά στη Βουλή τη μέρα ψήφισής του.

5. Η ΟΕΝΓΕ και οι Ενώσεις Γιατρών ΕΣΥ θα επιμείνουν στο συντονισμό και την αγωνιστική συμπόρευση με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην κα­τεύθυνση της ανατροπής των κυβερνητικών μέτρων, της κατάργη­σης του Συμφώνου Σταθερότητας και της απεμπλοκής της χώρας από το ΔΝΤ.
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

No comments:

Post a Comment