Monday, July 12, 2010

ΕΙΝΑΠ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-07/07/10

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

                       κ. Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ      
                                                                                                                               Αθήνα, 7/7/10


Κυρία Υπουργέ,

Η ΕΙΝΑΠ επιδίωξε και επιδιώκει το διάλογο, όπως περιγράφουμε στην από 4/6/10 απόφασή μας που σας κοινοποιήσαμε, προκειμένου να προχωρήσουμε σε νέα Συλλογική Σύμβαση – Συμφωνία ή να επικαιροποιήσουμε την υπάρχουσα για να στηρίξουμε το δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Έχουμε μπροστά μας το σχέδιο νόμου που μας στείλατε και σ’ αυτό έχουμε να επισημάνουμε κατ’ αρχάς τα εξής:

1. Με την παράγραφο 4 και 5 του άρθρου 3 παραβιάζετε την Συλλογική Σύμβαση και το Ν.3754/2009 και πρέπει να τα απαλείψετε.
Η ακριβής θέση μας είναι αυτό που περιελάμβανε η Συλλογική Σύμβαση της 1/12/08 και ζητάμε να το επαναφέρετε. Σε κάθε όμως περίπτωση αφού αναγνωρίσαμε ότι τελικά ο Ν. 3754/2009 είναι η Συλλογική Σύμβαση, αυτά που ο νόμος διαλαμβάνει είναι το τελικό σημείο υποχώρησής μας.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να ισχύει η δέσμευσή μας για υπέρβαση του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας μας.

2. Το άρθρο 4 (αποζημίωση εφημεριών) δεν μπορεί να ψηφιστεί παρά μόνο με τη δική μας συναίνεση, αφού οδηγεί σε υπέρβαση του νόμιμου χρόνου εργασίας και αυτό, σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο, επιτρέπεται μόνο με Συλλογική Σύμβαση. Επίσης, το σχέδιο νόμου για τις επιπλέον εφημερίες είναι δυσμενέστερο του αρχικού σχεδίου, αφού εμπλέκει για την έγκριση και το Διοικητή της Υπε, αλλά και απαιτεί υπουργικές αποφάσεις που δεν ξέρουμε.
Για την ώρα πάντως, πρέπει να εξασφαλίσετε πρόσθετα κονδύλια για τις εφημερίες Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου. Η πάγια πάντως θέση μας για τις εφημερίες είναι ότι «πρέπει να προσδιορίζονται κάθε χρόνο οι ανάγκες για εφημέρευση. Το εφημεριακό αυτό έργο να γίνεται και να πληρώνεται και να μη συμβαίνει το αντίστροφο. Δηλαδή, να βγαίνει ένα κονδύλι και να προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τις ανάγκες με βάση το κονδύλι». Οι ανάγκες αυτές, το σωστό είναι να προκύπτουν, από πρότυπα εφημέρευσης.

3. Το άρθρο 2 αναφέρεται και στους επικουρικούς γιατρούς. Η πάγια θέση μας είναι να μην υπάρχουν επικουρικοί γιατροί, αλλά μόνιμοι γιατροί στο ΕΣΥ.
Σας θυμίζουμε ότι προκειμένου να γίνει η κατανομή των 1950 νέων θέσεων του Ν. 3754/2009, η κοινή Επιτροπή του υπουργείου Υγείας και των νοσοκομειακών γιατρών δέχτηκε και υπολόγισε ότι οι υπηρετούντες επικουρικοί γιατροί κάλυπταν πάγιες ανάγκες, και μ’ αυτό το δεδομένο προχώρησε στην κατανομή των θέσεων. Οι επικουρικοί γιατροί δυστυχώς χρειάζονται και στα νοσοκομεία της Αττικής και Θεσσαλονίκης και η στέρησή τους θα δημιουργήσει προβλήματα σε πολλά νοσοκομεία των περιοχών αυτών.

Ζητάμε σε πρώτη φάση οι υπηρετούντες επικουρικοί γιατροί, εφόσον το θέλουν, να ανανεώσουν τη θητεία τους για ένα (1) χρόνο και τα μέτρα που προτείνετε να αφορούν νέους επικουρικούς γιατρούς. Γι αυτούς να έχουν τη δυνατότητα να αιτήσουν Αθήνα – Θεσσαλονίκη, αλλά να προτιμούνται όσοι έχουν υπηρετήσει στην επαρχία. Τέλος, ζητάμε ο χρόνος προϋπηρεσίας όλων των επικουρικών να μετρά ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ για τις κρίσεις.

4. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συνεχίζει η καθυστέρηση περί τις προσλήψεις και πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί με αυστηρότερο τρόπο από μέρους σας και νομοθετικά, αλλά και με επιστολή σας προς τις ΥΠΕ και τα νοσοκομεία να τις ολοκληρώσουν σε συγκεκριμένο χρόνο.

5. ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Η ΕΙΝΑΠ δεν ήταν ποτέ ενάντια της λειτουργίας των νοσοκομείων και πέραν του πρωινού ωραρίου. Επίσης, δεν διαφωνούμε με την προσπάθεια συγκράτησης πόρων στο σύστημα και τη μη αιμορραγία των δημόσιων πόρων προς τον ιδιωτικό τομέα.

Συγχρόνως, όμως, ο στρατηγικός μας στόχος είναι να απαλλαγούν τα νοσοκομεία από την Π.Φ.Υ. η οποία πρέπει να γίνεται από ένα αξιόπιστο δημόσιο σύστημα Π.Φ.Υ. (π.χ. Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία. Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου).

Επίσης, προϋπόθεση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία περισσότερες ώρες είναι να γίνουν επιτέλους οι απαραίτητες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Τέλος, το περιεχόμενο του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου είναι τόσο ασαφές, που δεν είναι δυνατόν να δώσουμε λευκή επιταγή συναίνεσης.

Κυρία Υπουργέ,

Εάν είστε διατεθειμένη να συζητήσετε μαζί μας, τότε σε λίγες μέρες μπορούμε να σας καταθέσουμε τις παρατηρήσεις και απόψεις μας και για το περιεχόμενο του άρθρου 8.

                  ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ              ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

No comments:

Post a Comment