Wednesday, October 6, 2010

Συνάντηση ΠΙΣ με τον ΥΥ&ΚΑ κ. Α. Λοβέρδο.

Δίωρη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο είχε το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα του ΠΙΣ, στο πλαίσιο των συστηματικών προσπαθειών που καταβάλει για την προώθηση λύσεων στα οξυμένα και σε μεγάλο βαθμό, χρονίζοντα προβλήματα του ιατρικού κόσμου.

Κατά την συνάντηση, που έγινε σε θετικό κλίμα, ο πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Εμ. Καλοκαιρινός έθεσε μεταξύ άλλων τα εξής θέματα:

 • Να καταβληθούν άμεσα τα χρέη του ΟΠΑΔ προς τους συμβεβλημένους γιατρούς για πολλούς από τους οποίους, η συνεργασία τους με το ταμείο του Δημοσίου αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος (έχουν να πληρωθούν από τον Αύγουστο του 2009).
 • Ανακοστολόγηση των αμοιβών και των ιατρικών πράξεων.
 • Άμεση υλοποίηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ Ασφαλιστικών Ταμείων και ΠΙΣ που θα ισχύει για όλους τους γιατρούς.
 • Καθιέρωση του δικαιώματος ιατρικής επίσκεψης από τα Ταμεία στους εργαστηριακού γιατρούς.
 • Ριζική αναμόρφωση του απαράδεκτου μέχρι σήμερα μισθολογίου των Νοσοκομειακών Γιατρών σε νέες βάσεις, προσαρμοσμένο στα μισθολόγια των γιατρών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
 • Ταχεία πληρωμή όλων των δεδουλευμένων μισθών και εφημερίων σε όλα τα νοσοκομεία.
 • Άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων στο ΕΣΥ και ακόμα όλων των θέσεων που προβλέφθηκαν από την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας.
 • Μείωση του αριθμού των εφημερίων που υποχρεούνται να εκτελεί κάθε γιατρός, σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΕΝΓΕ με νομική προστασία από καταστρατηγήσεις της Διοίκησης των νοσοκομείων.
 • Νομοθετική αναθεώρηση των προγραμμάτων λήψης Ιατρικής Ειδικότητας.
 • Διασφάλιση με νομοθετική ρύθμιση, της απρόσκοπτης εξέλιξης των ιατρικών κρίσεων και της προκήρυξης των θέσεων που κενούνται.
 • Βελτίωση των συνθηκών ιατρικής εργασίας στα νοσοκομεία και διασφάλιση του κύρους του Νοσοκομειακού Γιατρού.
 • Αποσύνδεση της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανάληψη της ευθύνης από το κράτος.
 • Αύξηση των θέσεων Ειδικευομένων Γιατρών σε πιστοποιημένα κέντρα Δημόσιων Νοσοκομείων με έμφαση στην περιφέρεια.
 • Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου των Ιατρικών Συλλόγων και του ΠΙΣ με εισήγηση προς το Υπουργείο Υγείας που θα διαμορφωθεί μετά από διάλογο με την Ιατρική Κοινότητα. Ήδη επιτροπή του ΠΙΣ επεξεργάζεται την αναμόρφωση σχετικής καταρχήν εισήγησης.
 • Αύξηση των δαπανών για την Υγεία επί του ΑΕΠ σύμφωνα με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Θεσμοθέτηση Ενιαίου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο να αξιοποιεί ισότιμα το σύνολο του ιατρικού δυναμικού της χώρας.
 • Καθορισμός εκπροσώπησης των Ιατρικών Συλλόγων στα Δ.Σ. των Νοσοκομείων και των ΝΠΔΔ Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 • Ένταξη του Ιατρικού Επαγγέλματος στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.
 • Εκπόνηση Υγειονομικού Χάρτη της χώρας.
 • Ανάπτυξη δυνατοτήτων απασχόλησης των νέων γιατρών. 

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τους Γιατρούς ότι θα μελετήσει όλα τα θέματα που τέθηκαν τα οποία όπως αποδέχθηκε, τα βρήκε κατ’ ουσία δίκαια. Ωστόσο επισήμανε ότι η εξασφάλιση των απαραιτήτων κονδυλίων εξαρτάται από το Υπουργείο Οικονομικών που έχει την αρμοδιότητα έγκρισης και προς αυτήν την κατεύθυνση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια.

Ειδικά για το επείγον θέμα της πληρωμής των γιατρών από τον ΟΠΑΔ υποσχέθηκε ότι θα συναντηθεί άμεσα με τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να διευθετηθεί η τακτική καταβολή των δεδουλευμένων.

Ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε τη συνάντηση χρήσιμη, ωστόσο τόνισε ότι το πρόβλημα της Υγείας είναι ιδιαιτέρως σύμπλοκο και δυσεπίλυτο χαρακτηρίζοντάς το «μπερδεμένο κουβάρι χωρίς άκρη». Οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ επισήμαναν ότι το μπέρδεμα αυτό οφείλεται αποκλειστικά στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Στην συνέχεια ο Υπουργός ζήτησε να έχει συχνότερες επαφές με την Διοίκηση του ΠΙΣ, πράγμα το οποίο αποδέχθηκε ο κ. Καλοκαιρινός επισημαίνοντας ότι αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον Υπουργό και ότι ο ΠΙΣ έχει αποδείξει ότι επιζητά διάλογο ουσίας που οδηγεί, όμως, σε αποτελέσματα, αποβλέποντας στη μέγιστη δυνατή συναίνεση του ευαίσθητου τομέα της Υγείας.

No comments:

Post a Comment