Thursday, October 14, 2010

Η Ιστορία της οικονομικής απάτης στην Ελλάδα

Ο Παραπάνω πίνακας είναι το γράφηµα του οικονοµικού χρέους της Ελλάδας.


-Η Χούντα το 74 παραδίδει στον "Εθνάρχη" υγιές χρέος 330 εκατ. (υγιές διότι λόγω µεγάλης ßιοµηχανικής και αγροτικής ανάπτυξης το χρέος αυτο-εξοφλείτο).

-Ο "Εθνάρχης" µετατρέπει το χρέος µετά από 7 χρόνια σε 8 ΔΙΣ


-Ο Ανδρέας κλείνει µε δυο τρόπους (υπερ-πολλαπλασιασµός µισθών και εισφορών µέσα σε µια νύχτα & των απεργιών) όλες τις τεράστιες ßιοµηχανίες (ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΛΙΝΤΑ, ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ, ΧΡΩΠΕΙ κτλ κτλ κτλ), και εφαρµόζει το οικονοµικό τερτίπι που λέγεται "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους, δηλαδή παίρνει δάνεια (από τις Εßραϊκές Τράπεζες του Ροκφέλερ που πρωτύτερα είχαν σχεδιάσει οργανώσει και χρηµατοδοτήσει την δηµιουργία του ΠΑΣΟΚ) και µοιράζει τα χρήµατα στους πολίτες, δηλαδή γεµίζει την αγορά µε χρήµα (όχι όµως υγιή αλλά δανεικά µε ασύλληπτους τόκους).

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα για πρώτη φορά η Ελλάδα να καταναλώνει περισσότερα από αυτά που παράγει, ßυθίζοντας την πολύ περισσότερο στο DEBT BASE BANKING SYSTEM.

Σκοπός του "Τσοßόλα δώστα όλα" δεν είναι η φιλανθρωπία όπως πιστεύει ο πολύ µαλάκας λαός, αλλά στο ότι:

1ον πρέπει να αρχίσει ο λαός τα µεγάλα έξοδα και να συνηθίσει στα µεγάλα έξοδα

2ον πρέπει να "δέσει" την Ελλάδα µε τα δάνεια στις οµόφυλες του Εßραϊκές Τράπεζες

3ον και όλα αυτά γιατί; για να ενεργοποιηθεί εν καιρώ το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο φυσικών προσώπων και πολύ αργότερα το "TIGHT MONEY SYSTEM" σε επίπεδο πρώτα φυσικών προσώπων και αργότερα σε επίπεδο Κράτους.

- Ο Μητσοτάκης ßασιζόµενος στην κατάντια των ΔΕΚΟ που είχε φέρει ο Παπανδρέας θέλησε να αρπάξει την ευκαιρία και να τις "χαρίσει" σε ιδιώτες µε το αζηµίωτο φυσικά.
- ο Σηµίτης (Ααρόν Αßουρί) φέρνει την οµόφυλη του Εßραική Goldman Sachs για να φτιάξει ένα SWAP (Δηµιουργική Λογιστική) για να καλύψει το χρέος στα χαρτιά και να µπούµε στο Ευρώ. Η Goldman Sachs για αυτό το SWAP πήρε πάνω από 1 ΔΙΣ ευρώ από την Ελλάδα.
Ο Σηµίτης λοιπόν κάνει την συµφωνία µε την Goldman Sachs µέσω του Πέτρου Χριστοδούλου. (Ο Πέτρος Χριστοδούλου εκτός από την Goldman Sachs ήταν σύµßουλος και στην JP Morgan, γίνεται διευθυντής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.)
Αυτό το SWAP ήταν και η ßάση της δικαιολογίας της σηµερινής κατάρρευσης διότι η Goldman Sachs γνώριζε τα ßαθύτερα κατατόπια της Ελληνικής οικονοµίας.
Το ερώτηµα είναι όµως, γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι µας ενώ ξέρανε το κόλπο κάνανε τα στραßά µάτια;
Όπως µας ενηµερώνει ένας Γερµανός οικονοµολόγος, κάνανε τα στραßά µάτια διότι η Ελλάδα δεν είναι ßιοµηχανική χώρα άρα δεν είναι ανταγωνιστής της Γερµανίας ή της Γαλλίας, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ είναι µια καλή αγορά και ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν επάνω µας, διότι θα µας δανείζανε µε τόκο και τα δανεικά πριν φτάσουνε εδώ θα τα ξαναπαίρνανε πίσω λόγω VW, BMW, Mercedes, Opel, Audi, Bosch, Siemens, Miele, AEG, Lidl, Renault, Peugeot, Citroen, Carrefur, αγορά οπλικών συστηµάτων κτλ κτλ κλτ...
Κοντεύοντας στο 2000 και όταν πια το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους είχε φτάσει στο ζενιθ ( Η Ελλάς χρωστάει πάρα πάρα πολλά στις Εßραϊκές Τράπεζες) έπρεπε να εφευρεθεί ένας τρόπος να πάψει πια το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους εφόσον πια τα πράγµατα όδευαν καλά "δεµένα" και να περάσουµε στο άλλο επίπεδο δηλαδή το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο φυσικών προσώπων.
Έτσι εφευρέθηκε το κόλπο το οποίο δεν ήταν άλλο από την µεγάλη απάτη του Χρηµατιστηρίου που όλοι ήδη έχουµε ξεχάσει.
Σκηνοθέτησαν λοιπόν εικονικά κέρδη και µέσω πάντα των υποχείριων ΜΜΕ κατόρθωσαν να κάνουν ακόµα και τους ßοσκούς επάνω στα ψηλότερα ßουνά να κατεßαίνουν στην τηλεόραση του καφενείου για να δουν τις µετοχές τους...
Όταν το 99% του Ελληνικού προßατικού λαού είχε παίξει στο χρηµατιστήριο και ή όλη κατάσταση είχε φτάσει στο ζενιθ, ήρθε η ώρα του Σόρρος. Σκάει µύτη ο Σόρρος και ξεκινάει το κατρακύλισµα. Με αποτέλεσµα να πάρουν όλα τα λεφτά του προßατικού λαού που νωρίτερα τους τα είχαν δώσει µε "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους µέσω του Ανδρέα. Ο σκοπός όµως δεν είχε ολοκληρωθεί, ίσα ίσα µόλις ξεκινούσε.
Ανακεφαλαίωση: Ο Ανδρέας Μινέικο Παπανδρέου είχε ενεργοποιήσει το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους (δηλαδή έπαιρνε δάνεια και τα μοίραζε στην αγορά (με το αζημίωτο βέβαια) καταχρεώνοντας-δεσμεύοντας το Ελληνικό κράτος στις Εβραϊκές Τράπεζες).
το 2000, Σηµίτης και Σόρρος, τραßάνε όλο το χρήµα που είχε διοχετεύσει ο Παπανδρέας µέσω του χρηµατιστηρίου,  µε αποτέλεσµα να µένει η Ελλάδα-αγορά χωρίς ρευστό αλλά µε τεράστιους τόκους δάνειων του Ανδρέα να µας ßαραίνουν.
Ήταν καιρός για το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Δεδοµένου λοιπόν ότι ρευστό στην αγορά από τα κρατικά δάνεια πια δεν υπάρχει, (αφού τα πήραν πίσω αφήνοντας ßέßαια τα χρέη από τους τόκους) οι ανάγκες των µιικροµάγαζων για ρευστό και των ανθρώπων να αγοράσουν µια κατοικία ήταν πάντα δεδοµένη, εµφανίζονται ως αποµηχανής θεός (Ιεχωßας) οι Τράπεζες, οι οποίες ανοίγουν τις κάνουλες ενεργοποιώντας έτσι το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο φυσικών προσώπων.
Δηλαδή οι Τράπεζες αρχίζουν και ρίχνουν ρευστό στην αγορά, αυτήν την φορά µέσω των φυσικών προσώπων.
Ήταν λύση αυτή για να ορθοποδήσουµε; φυσικά και όχι.
Σκοπός ήταν να φτάσει η κατάσταση σε κάποιο σηµείο, να κλείσει ένας Χ χρονικός κύκλος για να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο το οποίο λέγεται "TIGHT MONEY SYSTEM" σε επίπεδο φυσικών προσώπων
Έχουµε 3 δεδοµένα:
1. µας ßαραίνουν κρατικά χρέη από τα δάνεια του Ανδρέα, ΑΡΑ µπαίνουν τρελοί φόροι σε όλες τις συναλλαγές, υποτίθεται για να ξεχρεώσουµε, αυτό σηµαίνει ακρίßεια
2. υγιές ρευστό στην αγορά δεν υπάρχει παρά µόνο τα χρήµατα των Τραπεζών τα οποία είναι µε τοκογλυφικούς όρους, στην ήδη κατεστραµµένη αγορά
3. οι τιµές των κατοικιών από το 1993 έχουν 10πλασιαστεί λόγω φορολογίας και µόνο, οπότε τα ßάρη στους πολίτες-πρόßατα αßάσταχτα.
  ήταν καιρός για το τελικό  "TIGHT MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους
 πρώτο ßήµα: Πριν ένα χρόνο 2009, οι τράπεζες ξαφνικά κλείσανε τις κάνουλες των δανείων... ντόµινο η οικονοµική δυσχέρεια.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ:
Ο Καραµανλής το µόνο σωστό πράγµα που έκανε στην ζωή του ήταν να κλείσει την συµφωνία µε την Ρωσία για τον Αγωγό Μπουργκας - Αλεξανδρούπολης.
Αυτό στους Εßραίους της Αµερικής έκανε ασύλληπτο κακό (άρα καλό για εµάς) διότι:
1. θα κερδίζαµε χρήµατα υγιή ξανά, µετά από 30 χρόνια.
2. Ποιος θα τολµούσε να πειράξει τα συµφέροντα του Πούτιν;
3. αν το παραµύθι "µπαµπούλας Τουρκία" κατέρρεε, τα κέρδη και η επιρροή των Εßραίων εξ Αµερικής θα εξανεµιζόταν, διότι αφενός δεν θα µας δάνειζαν πλέον αυτοί, θα σταµατούσαµε να αγοράζουµε οπλικά συστήµατα από αυτούς ( στην Ε.Ε. αγοράζουµε οπλικά συστήµατα από Αµερική τόσα όσα οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. µαζί), και ότι σε καιρό πολέµου οι Αµερικάνοι δεν θα µπορούσαν να µας επηρεάσουν εφόσον τα οπλικά συστήµατα δεν ήταν δικά τους.
αυτοί και πολλοί άλλοι λόγοι ήταν που έπρεπε να πέσει ο αποτυχηµένος Καραµανλής, και στην θέση του να έρθει ο Εßραίος Τζέφρυ Γεώργιος Μινέικο Τζαντ Παπανδρέας.
Στον προεκλογικό αγώνα ο Καραµανλής ουσιαστικά µε τις δηλώσεις του δείχνει στον λαό να ψηφίσει Τζέφρυ, (σκεφτείτε τι απειλές δέχθηκε για να το κάνει αυτό), ο Τζέφρυ υπόσχεται χρήµα στον λαό (Τσοßόλα ξαναδώστα όλα) και ο µαλάκας λαός παραßλέπει τις προεκλογικές θέσεις του Πασοκ στα εθνικάθέµατα (πράγµα που φανερώνει τα πάντα) γιατί το σκατένιο του µυαλό µένει στις απατηλές υποσχέσεις για χρήµατα.
Ο µαλάκας λαός ψηφίζει Τζέφρυ και εκεί ξεκινάει το µεγάλο πανηγύρι...
Και ενώ προεκλογικά υπόσχεται χρήµατα στον λαό µε το που ßγαίνει λέει το αντίθετο ισχυριζόµενος ότι δεν γνώριζε, αλλά τον διαψεύδουν άµεσα πρόσωπα που τον είχαν ενηµερώσει προεκλογικά όπως ο Προßόπουλος και ο Αιßαλιώτης. Δεν νοµίζετε ότι θα έπρεπε να  τα γνώριζε, για πρωθυπουργός πάει όχι για περιπτεράς. Στην καλύτερη είναι ανόητος και ανεύθυνος στην χειρότερη ήξερε καλά τι έκανε µε δόλο.
Ο Τζέφρυ, 30 ηµέρες πριν τις εκλογές, και ενώ είµαστε στην προεκλογική περίοδο, πηγαίνει στην Αµερική, στον Κλίντον. Κανένα µέσο των media δεν το αναφέρει (!) τι πήγε να κάνει στην Αµερική; τι είπε µε τον Κλίντον; µε ποιους συναντήθηκε και τι σχεδίασε; διότι για καφέ στην Αµερική σε καιρό προεκλογικής εκστρατείας δεν νοµίζω να πήγε...
Κατ αρχήν προσλαµßάνει την ίδια Εßραϊκή Εταιρεία που ανέλαßε την καµπάνια του Οµπάµια για να κάνει την καµπάνια του Πασόκ (σας είχα στείλει τότε λεπτοµέρειες).
Με το που γίνεται πρωθυπουργός ΞΑΦΝΙΚΑ ξεχνάει το "λεφτά υπάρχουν",  ΞΑΦΝΙΚΑ θυµάται ότι "λεφτά δεν υπάρχουν",  ΞΑΦΝΙΚΑ όλοι θυµούνται ότι η Ελλάδα δεν τα πάει καλά µε τα δηµοσιονοµικά, ΞΑΦΝΙΚΑ οι τράπεζες και τα markets θυµούνται ότι δεν τα πάµε καλα
Όπως µας ενηµερώνει ο οικονοµικός δηµοσιογράφος των Financial times του Λονδίνου, Μάρτιν Σαντµπου, ότι στο τέλος του 2009 το Ντουµπάι ανακοίνωσε µια αναδιάρθρωση της οικονοµίας του που τρόµαξε τους επενδυτές και δηµιούργησε πολλές αµφιßολίες όλων των κρατικών τίτλων, και την ίδια στιγµή η Ελληνική Κυßέρνηση οµολόγησε από µόνη της ότι τα στοιχεία για το έλλειµµα της Ελλάδας είχαν παραποιηθεί, που ήταν η αιτία να ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου.
Παράλληλα Το περιοδικό FOCUS ßγάζει εξώφυλλο την Αφροδίτη να κάνει την χειρονοµία λέγοντας λίγο πολύ ότι δουλεύουν οι Γερµανοί για να ταΐζουν τους τεµπέληδες Έλληνες. Την ίδια στιγµή ο Γερµανός οικονοµολόγος Ότµαρ Ίσιγκ υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να δοθεί από την Ε.Ε. υποστήριξη στην Ελλάδα γιατί έχουµε φάει πολλά (εν µέρη έχει δίκιο, τα πολλά όµως τα έχουν φάει οι ΠΑΣΟΚΟ-ΝΔ-ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΙΤΕΣ και κάποιοι µεγαλοκαρχαρίες και όχι ο λαός).
Ας δούµε το παρασκήνιο όµως, ο ιδιοκτήτης του περιοδικού FOCUS, Hubert Burda ιδιοκτήτης του Hubert Burda media µε 250 περιοδικά, τηλεόραση κτλ, είναι µεταξύ πολλών άλλων, µέλος οικονοµικών funds. Μέσω των ΜΜΕ και της παραπληροφόρησης πιέζει να ΜΗΝ πάρει η Ελλάδα οικονοµική ßοήθεια από την Ε.Ε. ότι δηλαδή κάνει και ο Γερµανός οικονοµολόγος Ότµαρ Ίσιγκ.
Αυτό που ξεχάσαν να µας πουν οι δυο κύριοι, είναι ότι διατελούν σύµßουλοι της Goldman Sachss, της JP Morgan και της Deutsche Bank.
Αν καταφέρνανε να πείσουνε οι δυο κύριοι αυτοί, να µην πάρουµε χαµηλότοκα δάνεια από την Ε.Ε. αναγκαστικά θα έπρεπε να πάρουµε δάνεια µε µεγαλύτερο τόκο από τις Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank µε τον τρόπο που θα εξηγήσουµε παρακάτω.
Εδώ ξανασυναντάµε την Goldman Sachs που είχε φέρει ο Σηµίτης για εκείνο το SWAP που προείπαµε. Οι κύριοι (Burda & Issing) ουσιαστικά µας στέλνουν στα δόντια τους, είναι αυτοί όµως οι κύριοι υπαίτιοι ή απλά παίζουν ως κοµπάρσοι στο ίδιο θέατρο;
ΟΜΠΑΜΙΑΣ και Δολάριο
Ο Οµπάµα τύπωσε στα δυο περίπου χρόνια που είναι στην εξουσία δολάρια όσα δεν είχε τυπώσει η Αµερική από τον Β´ Παγκόσµιο µέχρι την ηµέρα που εξελέγη. Αυτό το πληθωριστικό δολάριο δεν έχει αξία και πρέπει να αποκτήσει. Ο µόνος τρόπος να αποκτήσει είναι να κλέψει αξία από κάποιο άλλο νόµισµα το οποίο έχει αξία, ποιο θα µπορούσε να είναι αυτό;;;; φυσικά το Ευρώ.
Ο Παπανδρέας ένα µήνα µετά την εκλογή του, έχει γεύµα στο ξενοδοχείο "Πεντελικόν" στην Κηφισιά µε τον Εßραίο πρόεδρο της Goldman Sachs Γκαρυ Κοεν, τον επικεφαλή των οικονοµικών ερευνών της εταιρείας, τον εν Ελλάδι  αντιπρόσωπο τους, την Κατσέλη, τον Δρούτσα (εκ των µαγείρων του σχεδίου Αναν) και τον Παπακωνσταντίνου. Ένας πρωθυπουργός δέχεται στο µέγαρο Μαξίµου, τι δουλειά έχει στο Πεντελικόν; µα διότι εκεί µπορούν να µην δώσουν αναφορά σε κανέναν το τι είπαν και συµφώνησαν, διότι δεν επιßάλλεται να καταγραφεί πουθενά επίσηµα το γεγονός αυτό, σε αντίθεση µε το αν η συνάντηση γινόταν στο Μαξίµου.
Η Γαλλική εφηµερίδα LE MONDE σε άρθρο της λέει: ¨Στην Ευρώπη η Goldman Sachs στρατολογεί ισχυρά πρόσωπα για να εγκαθιδρύσει την δική της ισχύ"και µέσα στο άρθρο λέει ότι "τοποθετήσανε" τον Πέτρο Χριστοδούλου σε σηµείο κλειδί για να φέρουν εις πέρας τα σχέδια τους.
µετά την συνάντηση λοιπόν ο γνωστός από τα παλιά Πέτρος Χριστοδούλου που αναφέραµε στην αρχή, διορίστηκε ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΟΔΔΗΧ), δηλαδή ο Παπανδρέας µετά το γεύµα στο Πεντελικόν µε την Goldman Sachs διόρισε το στέλεχος της (τον Χριστοδούλου) να διαχειριστεί τα χρέη µας...
Νωρίτερα από όλα αυτά η Goldman Sachs η JP Morgan και η Deutsche Bank έßγαλαν στην αγορά ένα "προϊόν" ζητώντας επενδυτές ζητώντας τους να τζογάρουν στην κατάρρευση και χρεωκοπία της Ελλάδας.
Μετά η Deutsche Bank έßγαλε µια έκθεση ότι η Ελλάδα δεν θα µπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη της. Την ίδια στιγµή κινητοποιείται το τµήµα των CDS (Credit Default Swaps- ασφάλιση χρεών σε περίπτωση µη αποπληρωµής) της ίδιας τράπεζας και ζητάει µεγαλύτερα ασφάλιστρα από την Ελλάδα. Ξεκινάνε τα ΜΜΕ να παίζουν τον ρόλο "παπαγαλάκια" και η κοινή γνώµη χάφτει ότι η Ελλάδα πάει για πτώχευση. Έτσι τα CDS µεγαλώνουν και οι έξυπνοι µε έναν ταχυδακτυλουργικό τρόπο κερδοσκοπούν µε τον εξής απλό τρόπο: δανείζονται (το έκανε η Μέρκελ, ναι είναι αυτοί που δουλεύουν για να καθόµαστε εµείς...)µε 3% και αυτά τα χρήµατα τα δανείζουν σε εµάς µε 7% η διαφορά αυτή (4%) είναι τα SPREADS.
(σηµείωση:  Goldman Sachs, JP Morgan και η Deutsche Bank ελέγχουν το 95% των CDS παγκοσµίως)
Περιέργως τα funds του Σόρρος "προέßλεψαν" ότι το δολάριο θα έρθει 1/1 µε το ευρώ... (εµ από προφήτες ξέρουν οι Εßραίοι)
ΔΝΤ
Το υποτιθέµενο κρατικό χρέος µας ήταν 320 ΔΙΣ (χώρια αυτά που χρωστάνε οι Έλληνες ως φυσικά πρόσωπα στις τράπεζες µέσω καταναλωτικών,στεγαστικών, επιχειρηµατικών και πιστωτικών κάρτών- που είναι 280 ΔΙΣ)
από αυτά τα 320 ΔΙΣ το 60% είναι σε κρατικά οµόλογα. Κρατικά οµόλογα σηµαίνει ότι το κράτος ßγάζει οµόλογα, και µέσω κάποιας τράπεζας ο επενδυτής τα αγοράζει µε σκοπό κάποιο κέρδος, ΑΡΑ ενώ φαίνεται ως χρέος ΔΕΝ είναι χρέος αφού ο επενδυτής έχει πληρώσει την τράπεζα γι αυτά.
Αυτό σηµαίνει ότι εφόσον δεν τα χρωστάµε, κανείς δεν έχει αξίωση να µας ζητήσει κάτι ως αντάλλαγµα.
Με τις υπογραφές στο ΔΝΤ όµως, ο Γεώργιος Τζέφρυ Τσαντ Μινέικο Παπανδρέου µε δεκανίκι τον Καρατζαφέρη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ αυτά τα 200 ΔΙΣ (60%) του χρέους- οµολόγων από ανύπαρκτα σε υπαρκτά, και εφόσον τώρα είναι υπαρκτά ζητάνε αξιώσεις αυτοί στους οποίους χρωστάµε...
Πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι ο Παπανδρέας το πρώτο πράγµα που έκανε ως πρωθυπουργός ήταν να καταµετρήσει και να κοστολογήσει την κρατική περιουσία που ω, τι ειρωνεία ήταν όσο και το έλλειµµα µας;;;;;;;
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ;;;;;;; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ όπως µας ενηµερώνει ο Δελαστίκ στην Ε.Ε. είµαστε οι 7 σε χρέος, στην Ευρώπη πάρα πολύ πίσω, και δεν χρωστάµε περισσότερα από τις ΗΠΑ  ή την Ιαπωνία.
ενδεικτικά αναφέρω ότι η Ιταλία χρωστάει 1,4 ΤΡΙΣ, η Ισπανία 1,1 ΤΡΙΣ η Ιρλανδία 870 ΔΙΣ κτλ κτλ... Οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί που ήρθαν εδώ για επίßλεψη, οι χώρες τους χρωστάνε περισσότερο από ότι εµείς...
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Κάπου ανέφερα ότι ο Παπανδρέου προεκλογικά είχε πει τις προθέσεις του στα εθνικά θέµατα, είπε ψέµµατα µόνον όσον αφορά τα οικονοµικά, ο λαός δεν έδωσε καµία σηµασία στα εθνικά και περίµενε να τους δώσει χρήµατα που φυσικά δεν έδωσε.
Το ένα θέµα µε το άλλο (εθνικά θέµατα και οικονοµικά) έχει άµεση σχέση και ας µην το αντιλαµßάνεται το σκατένιο µυαλό του ψεύτη κλέφτη απατεώνα νεοΈλληνα Ρωµιου.
Ο Στόχος είναι να έρθουν στην Ελλάδα αλλοδαποί τους οποίους τους στέλνουν οι Τούρκοι σε συνεργασία µε τις κυßερνήσεις, ιθαγένεια, γεννάνε, υπογεννητικότητα εµείς σε 2 γενεές εξαφανιζόµαστε σύµφωνα µε την εθνική στατιστική υπηρεσία, θα ψηφίζουν και ενώ θα είναι πλειοψηφία θα ßγάζουν τους δικούς τους δηµάρχους νοµάρχες εµείς θα εξαφανιζόµαστε. Σκεφτείτε λοιπόν Σκοπιανούς να ψηφίζουν τους δικούς τους στην Φλώρινα, τους Αλßανούς να ψηφίζουν τους δικούς τους στα Ιωάννινα, στην Θράκη θα γίνει σε απόλυτους αριθµούς τι έχει αν γίνει.
Μέχρι τότε θα παίξει "συνεκµετάλλευση" στο Αιγαίο, δηλαδή παραδίνουµε το Αιγαίο στους Τούρκους, ήδη η Θράκη είναι στα χέρια τους (έχουν ßγάλει και σηµαία) και απλά περιµένουν να κυλήσει ο χρόνος για να σßήσουµε.
Το τελικό "TIGHT MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους και φυσικών προσώπων έχει σαν αποτέλεσµα να µας πάρουν τον τεράστιο ορυκτό πλούτο (http://www.youtube.com/watch?v=1rKoxplF3jk και http://www.youtube.com/watch?v=ZliJC8wmrYI και να τους χρωστάµε και από πάνω και όλα αυτά για να µην ßγάλουµε άχνα. Φοßούνται την άχνα...
πηγές:
από τα ντοκυµαντερ Money as debt, zeitgeist I & II, Money Masters, Εξοµολόγηση ενός οικονοµικού δολοφόνου,
και φυσικά τα πάρα πολλά ßίντεο στο knossopolis channel (youtube)No comments:

Post a Comment