Wednesday, February 23, 2011

Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής - 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Νοσοκοµείο που δεν εξυπηρετεί σωστά τους ασθενείς του είναι σπάταλο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙ∆Η

Παραδέχεται πως το ΕΣΥ «αιµορραγεί» σε ό,τι αφορά την ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Αισθάνεται ωστόσο αισιόδοξος, δεδοµένου πως η κυβέρνηση επιχειρεί - όπως λέει - να εφαρµόσει τα αυτονόητα, πλην όµως αγνοηµένα στη χώρα µας, για την καλύτερη διαχείριση πόρων αλλά και για την ορθότερη φροντίδα των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο «υπερδιοικητής» Αρης Μουσιώνης, εκτός του ότι εποπτεύει τα νοσοκοµεία της Αττικής, εκτελεί και χρέη «αστυνόµου» στις ογκολογικές και ορθοπεδικές κλινικές της χώρας, σε µια προσπάθεια να νοικοκυρευτεί το σπάταλο ΕΣΥ και να ορθοποδήσει. 

1 Η εικόνα της 1ης ΥΠΕ όταν αναλάβατε; 

Ιδια µε την εικόνα της 4ης ΥΠΕ: µεγάλες λίστες αναµονής για εξέταση, µεγάλες λίστες αναµονής για χειρουργείο, µεγάλη δυσαρέσκεια του κόσµου! 

2 Το πρώτο βήµα;
Αλλαγή ρότας. Ανάληψη ευθυνών, αποφάσεων και πρωτοβουλιών στο επίπεδο ευθύνης µας. Όχι στον ρόλο του ταχυδρόµου µεταξύ υπουργείου και νοσοκοµείων. 
3 Εποπτεύετε µερικά από τα µεγαλύτερα νοσοκοµεία της χώρας. Είναι και τα πιο σπάταλα; 

Και τα µεγαλύτερα νοσοκοµεία και τα µικρότερα ξοδεύουν πολλά γι’ αυτό που προσφέρουν. 

Οταν ένα νοσοκοµείο δεν εξυπηρετεί σωστά τους πολίτες του πληθυσµού ευθύνης του, είναι σπάταλο, ακόµη κι αν µειώσει δραστικά τις δαπάνες του. 

4 Σε ποιες κλινικές εντοπίζετε τις µεγαλύτερες σπατάλες; 

Στις περισσότερεςκλινικές, και 10 ευρώ δαπάνη σε λάθος κατεύθυνση είναι σπατάλη, που µπορεί µάλιστανα αποβεί εις βάρος τηςυγείας των ασθενών, της «υγείας» των οικογενειακών τους προϋπολογισµών και της «υγείας» των Ταµείων τους. 

5 Ως «υπερδιοικητής» στοχεύετε…
…να γράψουµε καθαρά τους κανόνες και να γίνουµε θεµατοφύλακες της τήρησής τους. Αυτό σηµαίνει εφαρµογή των επιστηµονικά τεκµηριωµένων ιατρικών πρωτοκόλλων, µε τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλίδες που θα θέσει η επιστηµονική κοινότητα και απέναντι στις οποίες θα λογοδοτεί. 6 ∆εν θα έπρεπε να έχουν ήδη καθιερωθεί; 

Προ πολλού! 

7 Μήπως τα πρωτόκολλα έχουν ως συνέπεια περιορισµούς στη φαρµακευτικήαγωγή; 

Το µόνο που περιορίζουντα πρωτόκολλα είναι τα θεραπευτικά λάθη. Πρωτόκολλο σηµαίνει ορθή φαρµακευτική αγωγή στη σωστή ένδειξη. 

8 Υπάρχουν αντιδράσεις και για την αποτελεσµατικότητα των γενόσηµων;
Υπάρχουν και οφείλουµε σε κάθε αντίδρασηπου αφορά αποτελεσµατικότητα φαρµάκων και καταλληλότητα υγειονοµικού υλικού να αντιδρούµε, ως συντεταγµένη πολιτεία (υπουργείο Υγείας - ΕΟΦ), άµεσα, ελέγχοντας τη βασιµότητα των αντιδράσεων. Το οφείλουµε στους ασθενείς που φιλοξενούµε στις δοµές µας. 

9 Εκτιµάτε πως οι γιατροί θα συνεργαστούν; 

Η συντριπτικήπλειονότητα ναι… και κάποιοι λίγοι θα αναγκαστούν. 

10 Ως διοικητής στο «Θεαγένειο» µειώσατε τις δαπάνες; 

Ναι, αλλά αυτό που κυρίως πετύχαµε ήταν µια σηµαντική περιστολή στις αναµονές για χειρουργείο, στις αναβολές των χειρουργείων, στις αναµονές για προληπτικό έλεγχο, στην αδυναµία των πολιτών για εύκολη και έγκαιρηπρόσβαση στο νοσοκοµείο καιθέλω να πιστεύω καιώς έναν βαθµό στη δυσαρέσκεια των πολιτών. 

11 Αντιµετωπίσατε δυσκολίες; 

Αρκετές. Περισσότερες όµως ήταν οι επιβραβεύσεις από µέρους των ασθενών, των συγγενών τους και της συντριπτικής πλειονότητας των εργαζοµένων. 

12 Εκτιµάτε πως το νέο σύστηµα προµηθειών (2012) θα βάλει φρένο στις διαδροµές µαύρου χρήµατος; 

Η προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και έναν χρόνο για έλεγχο της σκοπιµότητας των δαπανών και της νοµιµότητας των διαδικασιώνµε όρουςπλήρους διαφάνειας, για πρώτη φορά ίσως στη χώρα µας, λειτουργεί αποτρεπτικά σεκάθε υπόγεια διαδροµή µαύρου χρήµατος. 

13 Εως τότε;
Ηδη ξεκινήσαµε... 

14 Εάν εντοπίσετε διαπλοκή, θα υπάρξει τιµωρία; 

Σαφώς. Ρόλος µας όµως είναι η πρόληψη της διαπλοκής και όχι η θεραπεία της. 

15 Ολοήµερα νοσοκοµεία: τι διαπιστώνετε από τα στοιχεία της 1ης ΥΠΕ; 

«Η καλή µέρα απ’ το πρωί φαίνεται». ∆ιαπιστώνουµε κατ’ αρχάς µεγάλα περιθώρια βελτίωσης της πρωινής λειτουργίας. 

16 Η Αθήνα είναι κορεσµένη από νοσοκοµεία; 

Ναι, και οι Αθηναίοι«ακόρεστοι» για καλύτερες υπηρεσίες υγείας… 

17 Οι συγχωνεύσεις συνεπάγονται λουκέτα;
Συνεπάγονται λουκέτα στις µεγάλες ανισότητες µεταξύ των πολιτών στην πρόσβαση στις δοµές του ΕΣΥ, στιςµεγάλες ανεπάρκειες των υπηρεσιών του και στη µεγάλη δυσαρέσκεια των πολιτών. 

18 Το ΕΣΥ – όπως οι ογκολογικές κλινικές – είναι τεχνολογικά γυµνό. 
Υπάρχει σχέδιο αναβάθµισης; 

Υπάρχει, µε όρους ανασχεδιασµού των πόρων του. Το ΕΣΥ κάθε άλλο παρά τεχνολογικά γυµνό είναι, διαθέτει τεράστιους πόρους σε ανθρώπινο δυναµικό, σε δοµές και εξοπλισµό. Γυµνοί νιώθουν οι πολίτες σε σχέση µε αυτό που εισπράττουν. 

19 Εν µέσω οικονοµικής κρίσης υπάρχει µέλλον για το ΕΣΥ; 

Αναµφίβολα ναι, κι αυτό διότι σε περίοδο κρίσης περισσότεροι πολίτες προσφεύγουν στις δοµές του, απαιτώντας καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερη αλληλεγγύη, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια αναβάθµισης των υπηρεσιών του µέσω ανασχεδιασµού των δυνάµεών του και εξορθολογισµού των δαπανών του. 

20 Βουλή - ΕΣΥ: τι είναι πιο δύσκολο; 

Καµία µάχη, σε όποιο επίπεδο και αν τη δίνεις, δεν είναι εύκολη. Η µάχη που δίνουµε τώρα στο ΕΣΥ είναι µία από τις πιο δύσκολες, αλλά έχουµε τη βούληση να την πάµε ώς το τέλος.

No comments:

Post a Comment